Bản đồ huyện Như Thanh, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Như Thanh, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Như Thanh, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Như Thanh, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 35 19N, 105 33 09E
Decimal coordinates: 19.5886 105.552

Thông tin chung

Như Thanh là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 84388
Diện tích: 56712 ha