Bản đồ huyện Như Xuân, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Như Xuân, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Như Xuân, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Như Xuân, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 5 55N, 105 20 22E
Decimal coordinates: 19.0986 105.339

Thông tin chung

Như Xuân là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 61226
Diện tích: 71740 ha