Bản đồ xã Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa

Places nearby

An Bình (cách 1.4 km), An Lạc (cách 4.4 km), Thạch Bình (cách 4.7 km), Yên Bồng (cách 5.1 km), Xích Thổ (cách 5.4 km), Gia Lâm (cách 5.4 km), Gia Sơn (cách 5.5 km), Đoàn Kết (cách 6.8 km), Hữu Lợi (cách 7.2 km), Gia Tường (cách 7.9 km), Gia Thủy (cách 8.1 km), Đồng Môn (cách 8.3 km), Phú Sơn (cách 8.5 km), Khoan Dụ (cách 8.5 km), Phương Trung (cách 8.5 km), Chi Nê (cách 8.7 km), Liên Hòa (cách 8.7 km), Gia Hưng (cách 9.0 km), Ngọc Lương (cách 9.9 km), Đồng Tâm (cách 10.2 km),

Latitude/longitude: 20 25 18N, 105 44 00E
Decimal coordinates: 20.4217 105.733

Thông tin chung

Hồi Xuân là một Xã của Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Quan Hóa
Dân số: 3212
Diện tích: 6910 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc