Bản đồ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quảng Xương, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 40 53N, 105 48 01E
Decimal coordinates: 19.6814 105.8

Thông tin chung

Quảng Xương là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 261126
Diện tích: 24409 ha