Bản đồ xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa

Places nearby

Quảng Ninh (cách 2.4 km), Quảng Lộc (cách 2.9 km), Quảng Hợp (cách 3.2 km), Quảng Trường (cách 3.2 km), Quảng Lĩnh (cách 3.4 km), Quảng Nhân (cách 3.5 km), Quảng Ngọc (cách 3.7 km), Quảng Lưu (cách 3.8 km), Quảng Khê (cách 4.2 km), Quảng Phong (cách 4.8 km), Quảng Thái (cách 4.8 km), Quảng Lợi (cách 5.1 km), Quảng Đức (cách 5.1 km), Quảng Hải (cách 5.4 km), Quảng Vọng (cách 5.5 km), Quảng Văn (cách 5.5 km), Quảng Xương (cách 5.8 km), Quảng Hòa (cách 5.8 km), Quảng Giao (cách 5.9 km), Quảng Chính (cách 6.2 km),

Latitude/longitude: 19 40 44N, 105 47 16E
Decimal coordinates: 19.6789 105.788

Thông tin chung

Quảng Bình là một Xã của Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Quảng Xương
Dân số: 6346
Diện tích: 710 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc