Bản đồ thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sầm Sơn, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 45 11N, 105 54 03E
Decimal coordinates: 19.7531 105.901

Thông tin chung

Sầm Sơn là một Thị xã của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 60913
Diện tích: 1789 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bắc Sơn
Quảng Cư
Quảng Tiến
Trường Sơn
Trung Sơn