Bản đồ huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạch Thành, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thạch Thành, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 21 12 41N, 105 36 38E
Decimal coordinates: 21.2114 105.611

Thông tin chung

Thạch Thành là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 135684
Diện tích: 55877 ha