Bản đồ thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 48 26N, 105 47 37E
Decimal coordinates: 19.8072 105.794

Thông tin chung

Thanh Hóa là một Thành phố của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 179324
Diện tích: 3636 ha