Bản đồ huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 53 56N, 105 40 57E
Decimal coordinates: 19.8989 105.683

Thông tin chung

Thiệu Hóa là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 193019
Diện tích: 17467 ha