Bản đồ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thọ Xuân, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 55 39N, 105 29 14E
Decimal coordinates: 19.9275 105.487

Thông tin chung

Thọ Xuân là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 233752
Diện tích: 29589 ha