Bản đồ huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thường Xuân, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 54 55N, 105 10 46E
Decimal coordinates: 19.9153 105.179

Thông tin chung

Thường Xuân là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 79970
Diện tích: 111324 ha