Bản đồ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 27 13N, 105 43 38E
Decimal coordinates: 19.4536 105.727

Thông tin chung

Tĩnh Gia là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 218923
Diện tích: 43975 ha