Bản đồ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Triệu Sơn, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 48 11N, 105 34 03E
Decimal coordinates: 19.8031 105.567

Thông tin chung

Triệu Sơn là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 211233
Diện tích: 28947 ha