Bản đồ huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 02 29N, 105 39 28E
Decimal coordinates: 20.0414 105.658

Thông tin chung

Vĩnh Lộc là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 85553
Diện tích: 15740 ha