Bản đồ thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Huế, Thừa Thiên - Huế

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
  • Địa giới hành chính thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Latitude/longitude: 16 27 16N, 107 34 29E
Decimal coordinates: 16.4544 107.575

Thông tin chung

Huế là một Thành phố của Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thừa Thiên - Huế
Dân số: 290944
Diện tích: 7121 ha