Bản đồ phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên - Huế
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên - Huế

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên - Huế
  • Bản đồ vệ tinh phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên - Huế
  • Địa giới hành chính phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên - Huế

Places nearby

Phú Hòa (cách 1.2 km), Thuận Thành (cách 1.2 km), Phú Hội (cách 1.2 km), Phú Nhuận (cách 1.3 km), Phước Vĩnh (cách 1.4 km), Thuận Hòa (cách 1.4 km), Trường An (cách 1.6 km), Phú Thuận (cách 1.7 km), Phú Cát (cách 1.9 km), Đúc (cách 2.0 km), An Cựu (cách 2.2 km), Kim Long (cách 2.5 km), Tây Lộc (cách 2.6 km), Xuân Phú (cách 2.6 km), Thuận Lộc (cách 2.6 km), Phú Hiệp (cách 2.7 km), Vỹ Dạ (cách 2.7 km), Thủy Xuân (cách 3.0 km), Phú Bình (cách 3.3 km), Phú Hậu (cách 3.7 km),

Latitude/longitude: 16 27 43N, 107 34 51E
Decimal coordinates: 16.4619 107.581

Thông tin chung

Vĩnh Ninh là một Phường của Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thừa Thiên - Huế
Thành phố: Huế
Dân số: 8582
Diện tích: 148 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc