Bản đồ xã Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang

Places nearby

Mỹ Hội (cách 3.2 km), Hậu Mỹ Trinh (cách 3.4 km), Hậu Thành (cách 3.8 km), Thiện Trung (cách 4.5 km), Mỹ Thành Nam (cách 5.1 km), An Cư (cách 5.6 km), Hòa Khánh (cách 6.2 km), Thiện Trí (cách 6.9 km), Phú An (cách 7.5 km), Hậu Mỹ Bắc A (cách 7.9 km), Mỹ Đức Đông (cách 8.1 km), Đông Hòa Hiệp (cách 8.2 km), Phú Nhuận (cách 8.5 km), Mỹ Thành Bắc (cách 8.5 km), Mỹ Tân (cách 8.9 km), Thạnh Lộc (cách 9.1 km), Bình Phú (cách 9.5 km), Cái Bè (cách 9.7 km), Mỹ Đức Tây (cách 9.9 km), Mỹ Trung (cách 10.2 km),

Latitude/longitude: 10 25 08N, 105 59 37E
Decimal coordinates: 10.4189 105.994

Thông tin chung

Hậu Mỹ Phú là một Xã của Huyện Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cái Bè
Dân số: 7290
Diện tích: 1108 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc