Bản đồ xã Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

Places nearby

Tân Thanh (cách 3.8 km), An Thái Trung (cách 4.3 km), Mỹ Lợi A (cách 5.2 km), Mỹ Hiệp (cách 5.4 km), Bình Thạnh (cách 5.8 km), Mỹ Lợi B (cách 6.6 km), An Hữu (cách 6.8 km), Mỹ Long (cách 7.2 km), An Hiệp (cách 7.5 km), An Thái Đông (cách 7.9 km), Thanh Mỹ (cách 8.2 km), An Nhơn (cách 9.0 km), 4 (cách 9.2 km), Mỹ Đức Tây (cách 9.4 km), Bình Hàng Tây (cách 9.4 km), 3 (cách 9.8 km), Hòa Hưng (cách 9.9 km), 1 (cách 10.5 km), 2 (cách 10.6 km), Mỹ Tân (cách 10.6 km),

Latitude/longitude: 10 20 52N, 105 50 23E
Decimal coordinates: 10.3478 105.84

Thông tin chung

Tân Hưng là một Xã của Huyện Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cái Bè
Dân số: 11987
Diện tích: 1475 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc