Bản đồ xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang

Places nearby

Phú Nhuận (cách 2.2 km), Thanh Hòa (cách 3.4 km), Cai Lậy (cách 3.9 km), Tân Bình (cách 4.1 km), Mỹ Thành Nam (cách 5.4 km), Phú An (cách 5.8 km), Cẩm Sơn (cách 5.8 km), Mỹ Hạnh Trung (cách 6.1 km), Long Khánh (cách 6.6 km), Mỹ Hội (cách 6.7 km), Nhị Mỹ (cách 6.7 km), Mỹ Phước Tây (cách 7.5 km), An Cư (cách 7.5 km), Phú Cường (cách 8.2 km), Hiệp Đức (cách 8.3 km), Tân Hội (cách 9.2 km), Hậu Thành (cách 9.3 km), Hội Xuân (cách 9.4 km), Hậu Mỹ Phú (cách 9.5 km), Mỹ Hạnh Đông (cách 9.8 km),

Latitude/longitude: 10 25 12N, 106 04 51E
Decimal coordinates: 10.42 106.081

Thông tin chung

Bình Phú là một Xã của Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cai Lậy
Dân số: 16613
Diện tích: 1890 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc