Bản đồ xã Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang

Places nearby

Thanh Hòa (cách 3.2 km), Cai Lậy (cách 3.4 km), Long Tiên (cách 3.8 km), Cẩm Sơn (cách 4.1 km), Phú Quý (cách 4.6 km), Long Trung (cách 5.0 km), Nhị Mỹ (cách 5.1 km), Nhị Quý (cách 5.7 km), Mỹ Long (cách 6.0 km), Hội Xuân (cách 6.5 km), Bình Phú (cách 6.6 km), Tam Bình (cách 7.1 km), Tân Bình (cách 7.2 km), Hiệp Đức (cách 7.4 km), Tân Hội (cách 7.4 km), Phú An (cách 7.9 km), Mỹ Hạnh Trung (cách 8.2 km), Ngũ Hiệp (cách 8.3 km), Hữu Đạo (cách 8.5 km), Phú Nhuận (cách 8.8 km),

Latitude/longitude: 10 22 32N, 106 07 17E
Decimal coordinates: 10.3756 106.121

Thông tin chung

Long Khánh là một Xã của Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cai Lậy
Dân số: 12756
Diện tích: 1011 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc