Bản đồ xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang

Places nearby

An Cư (cách 2.5 km), Hiệp Đức (cách 3.5 km), Cẩm Sơn (cách 4.0 km), Mỹ Hội (cách 4.6 km), Đông Hòa Hiệp (cách 4.9 km), Cái Bè (cách 5.0 km), Hậu Thành (cách 5.1 km), Hội Xuân (cách 5.7 km), Thanh Hòa (cách 5.8 km), Bình Phú (cách 5.8 km), Hòa Khánh (cách 6.5 km), Phú Nhuận (cách 6.9 km), Mỹ Thành Nam (cách 6.9 km), Hậu Mỹ Phú (cách 7.5 km), Cai Lậy (cách 7.6 km), Long Trung (cách 7.8 km), Long Khánh (cách 7.9 km), Tân Phong (cách 8.4 km), Tân Bình (cách 9.8 km), Thiện Trí (cách 10.1 km),

Latitude/longitude: 10 22 41N, 106 02 58E
Decimal coordinates: 10.3781 106.049

Thông tin chung

Phú An là một Xã của Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cai Lậy
Dân số: 14807
Diện tích: 1576 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc