Bản đồ xã Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Thanh Hòa, Cai Lậy, Tiền Giang

Places nearby

Cai Lậy (cách 1.9 km), Long Khánh (cách 3.2 km), Bình Phú (cách 3.4 km), Cẩm Sơn (cách 3.4 km), Tân Bình (cách 5.2 km), Nhị Mỹ (cách 5.3 km), Phú Nhuận (cách 5.6 km), Phú An (cách 5.8 km), Mỹ Hạnh Trung (cách 6.8 km), Hiệp Đức (cách 6.8 km), Long Trung (cách 6.8 km), Long Tiên (cách 7.0 km), Hội Xuân (cách 7.0 km), Phú Quý (cách 7.2 km), Nhị Quý (cách 7.8 km), Tân Hội (cách 8.0 km), An Cư (cách 8.2 km), Mỹ Thành Nam (cách 8.4 km), Mỹ Hội (cách 8.7 km), Mỹ Long (cách 9.1 km),

Latitude/longitude: 10 23 42N, 106 05 55E
Decimal coordinates: 10.395 106.099

Thông tin chung

Thanh Hòa là một Xã của Huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Cai Lậy
Dân số: 5460
Diện tích: 668 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc