Bản đồ huyện Châu Thành, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, Tiền Giang

Latitude/longitude: 20 25 21N, 106 16 57E
Decimal coordinates: 20.4225 106.283

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Dân số: 234423
Diện tích: 22991 ha