Bản đồ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mỹ Tho, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Latitude/longitude: 10 22 14N, 106 21 52E
Decimal coordinates: 10.3706 106.364

Thông tin chung

Mỹ Tho là một Thành phố của Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Dân số: 204142
Diện tích: 8154 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đạo Thạnh
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
Mỹ Phong
Tân Long
Tân Mỹ Chánh
Trung An