Bản đồ huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Phú Đông, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Tân Phú Đông là một Huyện của Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Dân số: 42926
Diện tích: 20208 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Phú Đông
Phú Tân
Phú Thạnh
Tân Phú
Tân Thới
Tân Thạnh