Bản đồ huyện Tân Phước, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Phước, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tân Phước, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tân Phước, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tân Phước, Tiền Giang

Latitude/longitude: 10 30 36N, 106 13 02E
Decimal coordinates: 10.51 106.217

Thông tin chung

Tân Phước là một Huyện của Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Dân số: 50124
Diện tích: 33328 ha