Bản đồ xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang

Places nearby

Mỹ Phước (cách 4.2 km), Phước Lập (cách 4.9 km), Thạnh Mỹ (cách 5.2 km), Tân Lập 2 (cách 5.8 km), Hưng Thạnh (cách 7.0 km), Thạnh Tân (cách 7.7 km), Mỹ Hạnh Đông (cách 7.8 km), Tân Phú (cách 8.3 km), Điềm Hy (cách 8.7 km), Tân Hòa Đông (cách 8.8 km), Tân Hòa Tây (cách 9.0 km), Tân Lập 1 (cách 9.4 km), Nhị Bình (cách 9.9 km), Tân Hội (cách 10.4 km), Mỹ Phước Tây (cách 11.1 km), Long Định (cách 11.3 km), Tân Hòa Thành (cách 11.3 km), Thạnh Hòa (cách 11.4 km), Mỹ Hạnh Trung (cách 11.4 km), Phú Mỹ (cách 12.1 km),

Latitude/longitude: 10 30 24N, 106 12 51E
Decimal coordinates: 10.5067 106.214

Thông tin chung

Mỹ Phước là một Xã của Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Tân Phước
Dân số: 2396
Diện tích: 3914 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc