Bản đồ xã Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang

Places nearby

Hưng Thạnh (cách 3.8 km), Phú Mỹ (cách 5.2 km), Mỹ An (cách 6.0 km), Thạnh Mỹ (cách 6.9 km), Tân Đông (cách 7.1 km), Tân Hòa Thành (cách 7.5 km), Tân Tây (cách 7.7 km), Tân Lập 2 (cách 8.1 km), Mỹ Phước (cách 8.8 km), Thủy Đông (cách 9.5 km), Mỹ Phú (cách 9.6 km), Mỹ Lạc (cách 9.8 km), Tân Hội Đông (cách 10.2 km), Lợi Bình Nhơn (cách 10.6 km), Tân Lập 1 (cách 10.9 km), Mỹ Thạnh (cách 11.4 km), Tân Lý Đông (cách 11.7 km), Hướng Thọ Phú (cách 12.0 km), Thạnh Tân (cách 12.1 km), Phước Lập (cách 12.2 km),

Latitude/longitude: 10 33 51N, 106 16 10E
Decimal coordinates: 10.5642 106.269

Thông tin chung

Tân Hòa Đông là một Xã của Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Tân Phước
Dân số: 1390
Diện tích: 2728 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc