Bản đồ xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang
  • Địa giới hành chính xã Thạnh Tân, Tân Phước, Tiền Giang

Places nearby

Thạnh Hòa (cách 4.4 km), Thạnh Mỹ (cách 5.3 km), Tân Hòa Tây (cách 6.4 km), Thạnh An (cách 6.5 km), Mỹ Phước (cách 7.7 km), Thủy Tây (cách 8.9 km), Mỹ Phước (cách 9.2 km), Mỹ Phước Tây (cách 9.4 km), Mỹ Hạnh Đông (cách 10.1 km), Thạnh Hóa (cách 11.0 km), Thủy Đông (cách 11.2 km), Phú Cường (cách 11.6 km), Mỹ Hạnh Trung (cách 11.7 km), Phước Lập (cách 12.0 km), Tân Hòa Đông (cách 12.1 km), Tân Hòa (cách 12.4 km), Tân Phú (cách 12.5 km), Hưng Thạnh (cách 12.7 km), Tân Bình (cách 13.3 km), Tân Lập 2 (cách 13.3 km),

Latitude/longitude: 10 33 01N, 106 09 33E
Decimal coordinates: 10.5503 106.159

Thông tin chung

Thạnh Tân là một Xã của Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tiền Giang
Huyện: Tân Phước
Dân số: 1605
Diện tích: 3223 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc