Bản đồ huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 22 12 49N, 105 14 32E
Decimal coordinates: 22.2136 105.242

Thông tin chung

Chiêm Hóa là một Huyện của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 139324
Diện tích: 145900 ha