Bản đồ huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hàm Yên, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 22 05 46N, 105 00 13E
Decimal coordinates: 22.0961 105.004

Thông tin chung

Hàm Yên là một Huyện của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 109537
Diện tích: 90020 ha