Bản đồ huyện Na Hang, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Na Hang, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Na Hang, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Na Hang, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính huyện Na Hang, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 22 28 34N, 105 21 03E
Decimal coordinates: 22.4761 105.351

Thông tin chung

Na Hang là một Huyện của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 54742
Diện tích: 147166 ha