Bản đồ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn Dương, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 21 40 22N, 105 22 57E
Decimal coordinates: 21.6728 105.382

Thông tin chung

Sơn Dương là một Huyện của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 165627
Diện tích: 78830 ha