Bản đồ thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tuyên Quang, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính thị xã Tuyên Quang, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 21 49 40N, 105 13 12E
Decimal coordinates: 21.8278 105.22

Thông tin chung

Tuyên Quang là một Thị xã của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 90973
Diện tích: 11917 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Ỷ La
Hưng Thành
Minh Xuân
Nông Tiến
Phan Thiết
Tân Quang
Tràng Đà