Bản đồ huyện Yên Sơn, Tuyên Quang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Sơn, Tuyên Quang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Sơn, Tuyên Quang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Sơn, Tuyên Quang
  • Địa giới hành chính huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Latitude/longitude: 21 51 53N, 105 18 14E
Decimal coordinates: 21.8647 105.304

Thông tin chung

Yên Sơn là một Huyện của Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tuyên Quang
Dân số: 157908
Diện tích: 113426 ha