Bản đồ tỉnh Vĩnh Long
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Long

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Vĩnh Long
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Vĩnh Long
  • Địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Long

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Vĩnh Long là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bình Minh
Bình Tân
Long Hồ
Mang Thít
Tam Bình
Trà Ôn
Vũng Liêm
Vĩnh Long