Bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Phúc

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Vĩnh Phúc
  • Địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Vĩnh Phúc là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1059063
Diện tích: 123176 ha