Bản đồ xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
  • Bản đồ vệ tinh xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc
  • Địa giới hành chính xã Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Places nearby

Hoàng Kim (cách 1.7 km), Chu Phan (cách 1.7 km), Liên Mạc (cách 3.1 km), Tam Đồng (cách 3.4 km), Tiến Thịnh (cách 3.9 km), Văn Khê (cách 4.0 km), Hồng Hà (cách 4.4 km), Tự Lập (cách 4.8 km), Thọ Xuân (cách 4.8 km), Đại Thịnh (cách 4.8 km), Thọ An (cách 5.4 km), Vân Hà (cách 5.5 km), Liên Hồng (cách 6.0 km), Trung Hà (cách 6.2 km), Hạ Mỗ (cách 6.5 km), Thanh Lâm (cách 6.6 km), Mê Linh (cách 6.7 km), Thượng Mỗ (cách 6.8 km), Vân Nam (cách 7.0 km), Tráng Việt (cách 7.1 km),

Latitude/longitude: 21 10 13N, 105 40 18E
Decimal coordinates: 21.1703 105.672

Thông tin chung

Thạch Đà là một Xã của Huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Vĩnh Phúc
Huyện: Mê Linh
Dân số: 11474
Diện tích: 771 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc