Bản đồ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
  • Bản đồ vệ tinh huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
  • Địa giới hành chính huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Latitude/longitude: 21 14 58N, 105 29 37E
Decimal coordinates: 21.2494 105.494

Thông tin chung

Vĩnh Tường là một Huyện của Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Vĩnh Phúc
Dân số: 198942
Diện tích: 14182 ha