Bản đồ thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Địa giới hành chính thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Latitude/longitude: 21 18 26N, 105 35 33E
Decimal coordinates: 21.3072 105.592

Thông tin chung

Vĩnh Yên là một Thị xã của Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Vĩnh Phúc
Dân số: 122568
Diện tích: 5080 ha