Bản đồ tỉnh Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Yên Bái
  • Địa giới hành chính tỉnh Yên Bái

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Yên Bái là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha