Bản đồ huyện Lục Yên, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lục Yên, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lục Yên, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lục Yên, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Lục Yên, Yên Bái

Latitude/longitude: 22 06 44N, 104 43 12E
Decimal coordinates: 22.1122 104.72

Thông tin chung

Lục Yên là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 95939
Diện tích: 80842 ha