Bản đồ thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nghĩa Lộ, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
  • Địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 35 58N, 104 29 22E
Decimal coordinates: 21.5994 104.489

Thông tin chung

Nghĩa Lộ là một Thị xã của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 26032
Diện tích: 29666 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Cầu Thia
Nghĩa An
Nghĩa Lợi
Nghĩa Phúc
Pú Trạng
Tân An
Trung Tâm