Bản đồ huyện Trạm Tấu, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trạm Tấu, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Trạm Tấu, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Trạm Tấu, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Trạm Tấu, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 30 40N, 104 28 03E
Decimal coordinates: 21.5111 104.467

Thông tin chung

Trạm Tấu là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 19126
Diện tích: 74410 ha