Bản đồ huyện Văn Chấn, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Văn Chấn, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Văn Chấn, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Văn Chấn, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Văn Chấn, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 34 15N, 104 35 19E
Decimal coordinates: 21.5708 104.589

Thông tin chung

Văn Chấn là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 137953
Diện tích: 120518 ha