Bản đồ huyện Văn Yên, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Văn Yên, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Văn Yên, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Văn Yên, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Văn Yên, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 55 55N, 104 33 51E
Decimal coordinates: 21.9319 104.564

Thông tin chung

Văn Yên là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 107272
Diện tích: 139122 ha