Bản đồ thành phố Yên Bái, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Bái, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Yên Bái, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Yên Bái, Yên Bái
  • Địa giới hành chính thành phố Yên Bái, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 44 28N, 104 53 42E
Decimal coordinates: 21.7411 104.895

Thông tin chung

Yên Bái là một Thành phố của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 95892
Diện tích: 10815 ha