Bản đồ huyện Yên Bình, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Bình, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Bình, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Bình, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Yên Bình, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 52 24N, 104 55 16E
Decimal coordinates: 21.8733 104.921

Thông tin chung

Yên Bình là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 107882
Diện tích: 77320 ha